Kontaktuppgifter

Vid frågor kring biljetter, evenemang, reservationer kontakta:

Studentinfo:

  • Email : studentinfo@af.lu.se
  • Telefon : 046-38 49 49
  • Adress : Studentinfo, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund
Övriga frågor kring Akademiska Föreningens veksamhet kontakta:

Akademiska Föreningens ombudsman

  • Email : ombudsman@af.lu.se
  • Adress : Ombudsman, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund

;