Köpvillkor för Akademiska Föreningens Biljettförsäljning över Internet

Allmänt

Akademiska Föreningen säljer biljetten för den ansvariga arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arrangören.

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är Kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte.

Service- och distributionsavgifter

Utöver biljettpriset betalar Du eventuellt en förköpsavgift och/eller serviceavgift.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, som bifogad artikel eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Akademiska Föreningen och/eller arrangör.
Återförsäljning eller misstanke om försök till återförsäljning till ett högre pris än vad som anges på biljetten medger grund för att beslagta eller makulera biljetter.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Akademiska Föreningen förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden, och att med omedelbar verkan stänga av Kunden från studentlund.se, om Kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bland annat om Kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om Kunden säljer vidare köpta biljetter till ett högre pris än vad som angetts vara biljettens ordinarie pris.

Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Akademiska Föreningen på uppdrag av arrangören biljetter vid inställt evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas inte service- och distributionsavgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter som Du lämnar till Akademiska Föreningen i samband med bokning och försäljning av biljetter kommer att behandlas av Akademiska Föreningen. Akademiska Föreningen samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för utförande av Akademiska Föreningens tjänster.

Du samtycker även till att personuppgifterna kan utlämnas till evenemangets arrangörer för ovan angivna ändamål eller annars för användande i enlighet med svenska riktlinjer.

Akademiska Föreningen kan komma att föra över Dina personuppgifter till andra länder (även utanför EU/EES) för användning inom ovan angivna ändamål.

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter som Akademiska Föreningen behandlar, begära att Akademiska Föreningen rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, skall du skicka en skriftlig – av Dig undertecknad – förfrågan/begäran till Akademiska Föreningen på adress [Akademiska Föreningen Studentinfo, Sandgatan 3, 223 50 Lund ]

Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter att avtalsförhållandet avslutats, dock inte längre än nödvändigt (18 månader).

Genom att acceptera dessa villkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

;